česká verze
česká verze
english version
english version
Základní informace o firmě DaggerCZ
Adresa, sídlo firmy, kontaktní telefon, e-mail
Naftové stroje dodávané firmou DaggerCZ
Kogenerační jednotky podle vašich požadavků
100% záruční a pozáruční servis na nabízené stroje
Naše reference, spokojenost zákazníka nade vše
Dotazník DaggerCZ, něco Vás zajímá? napište nám!
.: NOVINKY
.: 21.01.2015 - registracni formular ZDE

MINULOST, PŘÍTOMNOST, BUDOUCNOST

Česká firma DAGGER byla založena v roce 1992 a zastupovala anglickou firmu DORMAN, vyrábějící průmyslové motory. V krátké době začala firma DAGGER provádět kompletáže motorgenerátorových soustrojí různých velikostí s motory světových výrobců a jejich instalace na klíč.

Dnes je společnost DAGGER s vlastní výrobní a servisní základnou připravena uspět na náročném mezinárodním trhu s vysoce kvalitními naftovými zdrojovými soustrojími a plynovými kogeneračními jednotkami nejrůznějších výkonů a provedení.


FILOSOFIE, SMĚR, ORGANIZACE

Filosofií firmy DAGGER je vysoká profesní úroveň řídících pracovníků, soulad odborných znalostí a technických možností, pružná organizace směřující k požadovanému výsledku, aktivní přístup motivovaných zaměstnanců, kteří vyvozují svůj úspěch ze spokojenosti koncového zákazníka.

Principiálním úkolem firmy DAGGER je cílevědomé směřování k naprosté spokojenosti zákazníka prováděním rychlého a profesionálního servisu, bezvadným projektovým zpracováním a poskytováním služeb vysoce kvalitními lidmi.

Firmu tvoří 25 zaměstnanců s prodejní a asistenční sítí pokrývající dodávky do celé republiky i do zahraničí.


PRODUKTY

Naftová elektrická zdrojová soustrojí

Firma DAGGER nabízí široký rozsah standardních a speciálních motorgenerátorů ve výkonovém rozsahu od 10 do 3900 kVA. Velký podíl na tom má spolupráce významných zahraničních partnerů: PERKINS, VOLVO PENTA, MITSUBISHI a další.

Kogenerační jednotky

Firma DAGGER nabízí široký rozsah kogeneračních jednotek s pohonem motorů na různá plynná paliva ve výkonovém rozsahu od 70 do 1000 kWe s motory MAN a PERKINS.


SPECIFIKACE

Dodávané naftové a plynové motory jsou přeplňované turbodmychadly nebo nepřeplňované, se 4-dobým pracovním cyklem a hodí se pro trvalý provoz v těžkých podmínkách.

Chlazení motorů bývá řešeno pomocí autochladiče na rámu nebo výměníkem voda-voda a stolovým vzduchovým chladičem pro dvouokruhové chlazení. Kogenerační jednotky jsou osazeny výměníky pro využití tepla z chlazení motoru, oleje, plnicí směsi i výfukových plynů. Všechna soustrojí DAGGER splňují požadavky normy ISO 8528.

Motory jsou vybaveny elektrickými startéry a příslušenstvím 12 nebo 24 Vss.

Generátory jsou synchronní, třífázové, bezkartáčové, samoregulační s vlastním ventilačním chlazením. Napětí generátorů je 400 V pro frekvence 50 Hz, nebo na vyžádání jiné napětí a frekvence. Provedení generátorů je nejčastěji jednoložiskové se SAE přírubou, nebo na vyžádání dvouložiskové s pružnou spojkou. Jejich provedení odpovídá normám IEC, VDE, BS, CSA a NEMA.

Základové rámy pro soustrojí jsou svařované z profilů z konstrukční oceli, nebo z ohýbaných plechů. Palivové nádrže jsou vestavěné do rámu soustrojí nebo jsou dodávány volně a jejich provedení je v souladu s platnými předpisy.


SPECIÁLNÍ INSTALACE

Firma DAGGER je schopna instalovat soustrojí pro vojenské aplikace, pohony specielních a požárních čerpadel včetně komplexní technické podpory. Kvalifikace a zkušenosti našich techniků je záruka řešení všech možných způsobů instalací včetně instalace „Na klíč“.


ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

Zdrojová soustrojí a kogenerační jednotky DAGGER jsou vybaveny řídícími panely s pokrokovou mikroprocesorovou logikou. Je možné dodat speciální řídící panely vybavené řízením s PLC. Jsou k dispozici následující řídících panely: - Ruční ovládání - Automatické AMF s přístroji pro přepínání napájení - Paralelní provoz několika soustrojí nebo sítí

Je možné dodat zvláštní provedení podle požadavků.


PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Firma DAGGER je schopna navrhnout a realizovat široký rozsah protihlukových opatření, která vyhovují nejpřísnějším hygienickým požadavkům jako:

Kapoty z ocelových plechů pro vnitřní i vnější instalace nebo samonosné ISO kontejnery pro mobilní účely.

Protihlukové prvky pro útlum hluku ve strojovnách. Speciální protihluková opatření pro úroveň hluku asi 50 – 55 dBA v 7 metrech pro nemocnice i bytovou zástavbu.


KVALITA

Značku DAGGER mají po léta naši zákazníci spojenou s kvalitní technologií a rychlým, odborně prováděným servisem, v současné době podpořenou ještě zaváděným systémem kvality ISO 9001.

Soulad mezi požadavkem našeho zákazníka a časem pro splnění jeho přání je samozřejmostí.

Vylepšování pravidelné spolupráce se subdodavateli vede ke zlepšení výsledného produktu a servisní činnosti.


Absolutní prioritou je respekt k čistotě ovzduší, bezpečnosti a hygieně provozu a předcházení provozním poruchám.


Odhodlání neustále odhalovat nedostatky v souladu se skutečností a požadavkem kvality podle ISO 9001 průběžně zlepšuje úroveň našich služeb.