Plynové motory a soustrojí

Soustrojí DAGGER jsou dodávána na různá plynná paliva, jako např. na zemní plyn, skládkový plyn a bioplyn, a to jako elektrické zdrojové jednotky nebo v kompletních kogeneračních systémech pro současnou výrobu elektřiny a tepla, v hlavním výkonovém rozmezí 30 až 3000 kW elektrických. Soustrojí spojují ekologický provoz s vysokou spolehlivostí při nízké spotřebě paliva. Hnací jednotky jsou konstruovány pro náročný a nepřetržitý chod při maximálním výkonu. Dobře vyzkoušený a účinný spalovací systém dovoluje co nejlepší zužitkování plynných paliv. Dle požadavků legislativy České republiky plní motory pro kogeneraci emisní limity, a to pokud je nutno i za použiti katalyzátoru. 
 

Speciální soustrojí

DAGGER zajišťuje vývoj a výrobu soustrojí pro speciální účely a do extrémních podmínek ((prašné prostředí, vysoké nebo nízké teploty okolí, vibrace, apod.).

DAGGER nabízí řadu typů zdrojových soustrojí s naftovými a plynovými motory typu VOLVO PENTA, MITSUBISHI, PERKINS, RUSTON a dalších, s bohatými referencemi.

Všechny výrobky DAGGER používají motory, generátory i další komponenty, které mají zaručenou kvalitu podle příslušných norem a jsou vybaveny příslušenstvím odpovídajícím čs. normám a předpisům.

Soustrojí DAGGER jsou vybavena všemi dokumenty a podklady, usnadňujícími zákazníkovi zabudováni této technologie do svého projektu.


Záložní zdroje a dieselagregáty 

Elektrická zdrojová soustrojí vyráběná f. DAGGER představují moderní spolehlivé prostředky nouzového napájení. Čtyřdobé naftové motory světových výrobců jsou dodávány k zajištění výkonů od 8 do 8000 kVA, přizpůsobené podmínkám každé aplikace. Speciální nároky na okamžité převzetí zátěže, jako např. při zásobování počítačových sítí, zajišťuje DAGGER ve spolupráci s ostatními partnery kombinaci dieselagregátu a bateriového záložního zdroje UPS v originálním zapojení chráněném užitným vzorem. 
 

Kompletní realizace projektu

V předrealizační fázi projektů nabízí DAGGER spolupráci ve všech důležitých oblastech přípravy aplikace stacionárních spalovacích motorů, jako je legislativa, ekologické posuzování, příprava projekční dokumentace vč. provozních a bezpečnostních předpisů, servisní a provozní údaje pro ekonomické zhodnocení projektů apod.

DAGGER dodává výrobky pro další stacionární použití jako je pohon čerpadel, kompresorů, vrtných zařízení, drtičů a strojů v kamenolomech, mobilní aplikace, trakční motory apod.

DAGGER dále nabízí přídavné vybavení, které se ukáže nutným pro respektováni provozních podmínek. Technici, obchodnici a servisní pracovníci f, DAGGER denně diskutují se zákazníky speciální technické požadavky jejich projektu výroby elektřiny, příp. tepla, vhodnost navrhovaných paliv a další otázky.

 

Servis, opravy a údržba

Pro provádění záručního i pozáručního servisu používá DAGGER originální náhradní díly a přípravky výrobců. Řídí se doporučeními a technologickými postupy v souladu s originální dokumentací výrobců a manuály. Příp. ve speciálních případech postupuje po konzultacích s výrobci nebo dalšími odborníky. Pracovníci servisu absolvují kurzy a školení u výrobců. Servisní tým spolupracuje se zákazníkem při dokládání servisních prací a tvorbě protokolů v případě revizí a zkoušek nadřazených systémů a vybavení.